Ekströmsamlingen

Teckningsläraren vid Norra Real i Stockhom John Ekström (1858 - 1924) byggde under 50 års tid upp en värdefull samling av böcker angående undervisning i skrivning och teckning. Förutom böcker innehåller samlingen även gravyrer och litografier.

En förteckning över boksamlingen har sammanställts av amanuens C. Björkbom vid Kungliga biblioteket och en förteckning över gravyrer och litografier av amanuensen vid Nationalmuseum G. Jungmarker. Tillsammans utgör de en tryckt katalog i bokform, som finns placerad i maskinrummet på Kundservice bredvid Östergrenkatalogen.

Urval av den unika boksamlingen presenteras i:
The Art of writing and drawing. A selection of one hundred books from the Ekström Collection in the National Library for Psychology and Education Stockholm. A descriptive and annotated catalogue of 16th through 18th century rare and important books on calligraphy, perspective architecture, drawing anatomy, colours and related arts, sammanställd av Ove Hagelin 1987.

Den ekströmska boksamlingen förvärvades först av Svenska skolmuseet. När detta stängdes 1960 överlämnades samlingen till Statens pedagogiska och psykologiska bibliotek. Detta uppgick senare i sin tur i Stockholms universitetsbibliotek, varvid boksamlingen donerades till Umeå universitetsbibliotek 1999. Böckerna är ej till hemlån. Ekström - katalogen