Umeå universitetsbibliotek

Aktuellt

Nya föreläsnings- och workshopserier vid Studieverkstaden

Under vårterminen startar tre nya föreläsnings- och workshopserier i Studieverkstadens regi.

SLU:s pedagogiska lagpris 2018 till Monica Näslund, Studieverkstaden, Umeå UB

Monica Näslund från Studieverkstaden, Umeå UB, har medverkat i styrgruppen för PLOG-projektet (Pedagogik, Lärande och Generella Kompetenser) som tilldelats SLU:s pedagogiska lagpris 2018.