Umeå universitetsbibliotek

Aktuellt

Enkät: Hur har du påverkats av uppsägningen av avtalet med Elsevier?

Det har nu gått ett halvår sedan svenska lärosäten och myndigheter sade upp tidskriftsavtalet med Elsevier 30 juni 2018. Hur har detta påverkat dig?

SLU:s pedagogiska lagpris 2018 till Monica Näslund, Studieverkstaden, Umeå UB

Monica Näslund från Studieverkstaden, Umeå UB, har medverkat i styrgruppen för PLOG-projektet (Pedagogik, Lärande och Generella Kompetenser) som tilldelats SLU:s pedagogiska lagpris 2018.