ScienceDirect E-böcker


A large number of ebooks, covering a range of scientific disciplines.

Mer information
Resurstyp: 
E-böcker
Databasens språk: 
Engelska
Utgivare: 
Elsevier
Sökbar i bibliotekets söktjänst: 
Ja
Mobilanpassning och appar
Alla databaser

Alfabetisk förteckning

Alla ämnen