Encyclopedia of Social Work

Inte alla artiklar finns i fulltext

Encyclopedia of Social Work is a continuously updated online collaboration between the National Association of Social Workers (NASW Press) and Oxford University Press (OUP). The articles range on key topics from international issues to ethical standars.

Not all articles are available in full text

Fri resurs: 
Ja
Instruktioner och guider
Mer information
Resurstyp: 
Ordböcker och uppslagsverk
Databasens språk: 
Engelska
Utgivare: 
Oxford

Alla databaser

Alfabetisk förteckning

Alla ämnen