Corpus

En samling korpora sammanställda av Mark Davies på Brigham Young University. Förutom att använda sig av dessa kan du även: Se detaljerade poster för de 60.000 mest använda orden på engelska (definitioner, genre variation, ordförbindelser, jämförelselinjer, och synonymer). Ange och analysera din egna text, hitta sökord från din text, jämföra fraser med COCA, och se detaljerad information (se ovan) för varje ord. Få detaljerad information från en academisk gloslista (inklusive detaljerad information om varje ord, och analysera dina egna akademiska texter). Ladda ner stora mängder korpusbaserade data, inklusive ordfrekvens, ordförbindelser, och n-gram

Att använda Corpus:

Skapa först ett eget konto. För att komma åt mer information logga in med universitetstes inloggning. Se information under Username and Password

 

 

 

 

 

Instruktioner och guider
Mer information
Resurstyp: 
Ordböcker och uppslagsverk
Databasens språk: 
Engelska
Utgivare: 
Brigham Young University
Upphovsman: 
Mark Davies

Alla databaser

Alfabetisk förteckning

Alla ämnen