Peer review (kollegial granskning)

Innan en artikel blir publicerad i en vetenskaplig tidskrift föregås publiceringen vanligen av en ingående granskning som kallas peer review (kollegial granskning). Sakkunniga/experter, dvs andra forskare verksamma inom samma ämnesområde som artikelförfattaren granskar inkomna artiklar och gör en bedömning av artikelns vetenskapliga kvalitet.

Peer review-processen

 

Peer review-processen