Källkritik

Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem:

Vem är ansvarig för informationen?

 • Är författaren en expert på området?
 • Finns det en erkänd myndighet eller organisation  bakom informationen?
 • Kan du av exempelvis webbadressen (URL) se vem/vilka som står för informationen?
 • Finns det kontaktuppgifter?

Vad innehåller materialet?

 • Innehåller källan den information du söker?
 • Är faktauppgifterna korrekta och texten objektivt formulerad?
 • Hur väl täcker källan ämnet? Kan du beskriva källan som bred eller djup?
 • Är det en vetenskaplig, fackvetenskaplig, populärvetenskaplig eller annan typ av text?
 • Finns det referenser till andra källor? Vilka typer av referenser är det?

Vilka är målgruppen för materialet?

 • Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan definierbar grupp?
 • På vilket sätt är materialet relevant är för dina behov?

När skrevs materialet?

 • När utgavs/publicerades materialet?
 • Är materialet tillräckligt aktuellt för dina behov?

Varför har författaren/utgivaren publicerat materialet?

 • Vill författaren informera, presentera forskning, påverka, sälja eller underhålla?