CINAHL för yrkesverksamma sjuksköterskor

En kurs för dig som behöver söka i CINAHL, databasen med fokus mot omvårdnad. 

Målgrupp

Sjukvårdspersonal, men även intresserade forskare och lärare.

Syfte

Att lära sig databasens funktioner och att fokusera sökningen mot kliniskt material.

Innehåll

  • Översikt över CINAHLS innehåll och uppbyggnad.
  • Sökning i databasen.
  • Användning av Limits, Folders mm.
  • Skapa ett konto i databasen, vilket ger möjlighet att spara sökningar och referenser.

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

Inga fastställda kurstider. Är ni en grupp på minst fem personer kan ni beställa en skräddarsydd kurs.
Anmälan och förfrågningar