Studieverkstadens drop-in-tider

Ej publicerad

Sök- och skriv

Kom och få hjälp med dina frågor kring akademiskt skrivande på svenska, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering.

När: Torsdagar 14–16
Var: Studieverkstaden, UB

Skrivande

Få hjälp med dina frågor om akademiskt skrivande på svenska; språk, stil, struktur, skrivprocess. Har du en aktuell skrivuppgift, så ta gärna med en utskrift. Du kan också få tips inför muntliga presentationer.

När: Tisdagar 12.30–13:30 (start 2 okt)
Var: Medicinska bibliotekets entré

Studieteknik

Du får konkreta tips på hur du använder din tid effektivare när du pluggar, hur du bäst tar dig an kurslitteraturen och hur du kan utveckla dina anteckningsstrategier m.m.

När: Tisdagar 09.30–10.30
Var: Studieverkstaden, UB

Academic support

Få hjälp med dina frågor om akademiskt skrivande på engelska; språk, stil, struktur, skrivprocess. Du kan också få tips inför muntliga presentationer på engelska.

När: Tisdagar 12.00–13.00
Var: Alkoven vid informationsdisken, UB