Open access

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet I en vetenskaplig kontext betyder open access att forskningsresultat görs öppet tillgängliga via Internet. Genom att antingen

  • parallellpublicera en kopia av verket 
  • publicera i en ren open access-tidskrift 
  • publicera i en prenumerationsbaserad tidskrift och använda dess open access-alternativ

kan du göra din forskning öppet tillgänglig och uppfylla de flesta forskningsfinansiärers krav på open access-publicering. 

Parallellpublicera i DiVA

Parallellpublicering innebär att en kopia av ett publicerat verk görs öppet tillgänglig i ett öppet arkiv. Forskare vid Umeå universitet kan parallellpublicera genom att ladda upp sina artiklar och andra publikationer i fulltext i DiVA, universitetets öppna arkiv. Parallellpublicering av den granskade, accepterade versionen av din artikel (versionen efter peer review men innan förlaget lägger till layout) uppfyller de flesta forskningsfinansiärers krav på att göra forskningsresultat öppet tillgängliga. Många förlag tillåter parallellpublicering av den accepterade versionen (ofta efter en viss embargoperiod). Kontrollera alltid förlagets villkor innan du laddar upp en fulltext i DIVA. Hör av dig till oss i Publiceringsteamet om du är osäker. Registrera i DiVA Sherpa/Juliet - kontrollera finansiärernas open access-policies Sherpa/RoMEO - kontrollera förlagens villkor för parallellpublicering 

Publicera i open access-tidskrift

Open access-tidskrifter är fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter vars innehåll antingen kan läsas fritt eller både läsas och återanvändas fritt, beroende på licens. För att hitta kvalitetsgranskade open access-tidskrifter inom ditt ämnesområde, använd till exempel Directory of Open Access Journals (DOAJ).DOAJ

Umeå universitet har ingen särskild fond för open access-publicering. Biblioteket har ett avtal med open access-förlaget Frontiers och ett antal rabatter för open access-publicering finns att tillgå via bibliotekets prenumerationer.Rabatter för open access-publicering Avtal med Frontiers

Oseriösa open access-förlag 

Det finns idag en rad oseriösa utgivare som utger sig för att vara legitima open access-förlag. Deras tidskrifter har ofta namn som är snarlika etablerade tidskrifters och de marknadsför sig ofta genom direktmail till forskare. Vi rekommenderar checklistan som Think/Check/Submit-initiativet skapat för att bedöma tidskrifters tillförlitlighet. Du kan också kontakta oss i Publiceringsteamet för hjälp med bedömningen. Think. Check. SubmitTveksamma OA-förlag (Lunds universitetsbibliotek)

Hybridtidskrifter – använd tidskriftens open access-alternativ

Tidskrifter som är prenumerationsbaserade samtidigt som de erbjuder ett open access-alternativ mot en författaravgift kallas för hybridtidskrifter. Hos dem betalar författaren för att en enskild artikel ska göras open access.

Umeå universitet har tecknat avtal med fyra större förlag som täcker kostnaderna för open access-publicering i deras hybridtidskrifter. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om vilka villkor som gäller för de olika avtalen.
Avtal med IOPAvtal med RSC (Royal Society of Chemistry)Avtal med SpringerAvtal med Taylor & Francis

 

 

Open access illustration

Detta verk, "Open access in blue" är ett derivat av "Benefits of Open Access" av Danny Kingsley & Sarah Brown samt "Open access" av Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, licensierat under CC BY. "Open access in blue" är licensierat under CC BY av Umeå universitetsbibliotek.