Forskningsdata

Umeå universitet och sex andra universitet i Sverige bildar från januari 2018 ett nationellt universitetskonsortium för forskningsdata. Konsortiet driver Svensk Nationell Datatjänst (SND). Samarbetsportalen - Svensk Nationell Datatjänst

Dataarkiv

Svensk Nationell Datatjänst (SND)Ett svenskt arkiv öppet för forskare från alla discipliner Zenodo Ett europeiskt arkiv öppet för alla forskare  Re3dataEtt register där du kan söka efter ett lämpligt arkiv för din data 

Krav på datahanteringsplaner 

Forskningsfinansiärer kräver ofta att du gör en datahanteringsplan. I databasen SHERPA Juliet kan du hitta kort information och länkar vidare till finansiärers villkor för open access-publicering, inklusive krav och riktlinjer för hantering av forskningsdata. 
SHERPA JulietChecklista för datahanteringsplan - Svensk Nationell Datatjänst

Citering av forskningsdata 

Dataset ska vara enkla att citera och det är därför en god idé att se till att de tilldelas en permanent identifikator, till exempel en DOI eller en urn:nbn. Cite your data - DataCiteHow to cite datasets and link to publications – Digital Curation Centre (DCC)