Vetenskaplig kommunikation

Avdelningschef
Telefon:
090 - 786 91 77
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 64 98
1:e bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 62 04
Språkkonsult
Telefon:
090 - 786 50 96
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 77 85
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 62 45
Bibliometriker
Telefon:
090 - 786 68 71
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 88 08
Språkkonsult
Telefon:
090 - 786 51 65
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 91 78
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 91 82
Bibliotekarie
Telefon:
090 786 60 32
Språkkonsult
Telefon:
090 - 786 70 61
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 56 39
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 91 81
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 53 91
Språkkonsult
Telefon:
090 - 786 56 05
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 57 33
1:e bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 53 16
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 60 62
Studievägledare
 (Vik tom 2019-12-31)
Telefon:
090 - 786 50 21
Bibliotekarie
Telefon:
090 - 786 64 91
Forskningsdatasamordnare
Telefon:
090 - 786 55 33