Tyck till om Umeå universitetsbibliotek!

För att kunna utveckla bibliotekets service på bästa sätt genomför vi en kundundersökning under perioden 1-14 december. I undersökningen fokuserar vi på tre olika användargrupper; studenter, forskare/doktorander och distansstudenter.

I vår förra enkät från 2008 framkom bland annat att våra användare var nöjda med vår service, men på MB önskades utökade öppettider och på UB ansågs luften i Röda rummet vara dålig. Utifrån dessa synpunkter har vi nu förbättrat både öppettiderna och studiemiljön.
Nytt för i år är att vi har en särskild enkät för forskare med fokus på deras behov.
Svara på enkäten och bidra till att utveckla bibliotekets verksamhet och service. Kundundersökning 2010