Mötesplats Arkivet - föreläsningar hösten 2010

Forskningsarkivet bjuder in till sex öppna föreläsningar under hösten där forskare och andra arkivanvändare berättar om sin forskning och sina forskningsresultat. Onsdagar kl. 19-20 med början den 6 oktober.

6/10: "De norrländska svältsnörena - Cykelstigarnas historia i övre Norrland"
Anna-Maria Rautio, doktorand SLU

Lokal: Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

Välkomna!

Alla föreläsningar under hösten