Mobilapplikationer: nya söktjänster på biblioteket

Till en del av bibliotekets e-resurser finns nu mobilanpassade söksidor och Iphone apps. Det gör det möjligt att enkelt läsa e-tidskrifter och söka i databaser direkt i mobiltelefonen.

Mobilanpassade applikationer gäller bland annat tidskrifter från Cambridge University Press, Nature, PLoS Medicine, Science, och ScienceDirect. Mobilanpassade söksidor finns för bland annat databaserna Academic Search, Business Source, Cinahl och PubMed. Mobilapplikationer