Universitetsbiblioteket (UB)

Universitetsbiblioteket är lokaliserat i Samhällsvetarhuset på campusområdet. Här finns litteratur inom de flesta ämnesområden, i Kursbokssamlingen finns den litteratur som ingår i humanistisk, samhällsvetenskaplig och Teknisk-naturvetenskaplig fakulteters grundutbildningar. Biblioteket har även bokningsbara grupprum, Learning Space UB, flertal läsesalar samt bokningsbart resursrum för studenter med funktionsnedsättning. Flera datorlabb finns här också.

Verksamheten vid Universitetsbiblioteket är uppdelad i följande avdelningar:

  • Arkiv och specialsamlingar
  • IT-avdelningen
  • Kansliet
  • Kundservice
  • Media
  • Vetenskaplig kommunikation