Sökteknik

I alla databaser kan du använda olika tekniker för att bäst hitta den information du söker. Databaserna kan se olika ut, men vissa sökverktyg återkommer ofta.

Booleska operatorer

Det finns ett antal s.k. booleska operatorer, och de kan skilja sig åt mellan olika databaser. Vissa operatorer brukar dock vara återkommande:

  • AND - används när du söker på flera termer. Till exempel ger en sökning på sweden AND education träffar där båda orden återfinns.
  • OR - används när du vill söka på ett av flera tänkbara ord. En sökning på sweden OR norway ger träffar där något av orden förekommer.
  • NOT - används när du vill utesluta en term. Till exempel ger en sökning på education NOT sweden träffar där ordet education förekommer, men utesluter träffar där också ordet sweden förekommer.

De flesta bibliotekskataloger och databaser lägger automatiskt till ett AND mellan sökorden.

Trunkering

Med trunkering menas att man söker på en ordstam och olika former av det ordet. Vanligast är att asterisk (*) används. Till exempel ger en sökning på produkt* träffar på såväl produktivitet som produktutveckling och produktstyrning.

Vissa databaser använder automatisk trunkering, där brukar det finnas möjlighet att stänga av den funktionen om det blir för många irrelevanta träffar vid sökning.

Citationstecken

Citationstecken används ofta för att söka på exakta citat (detta gäller även för sökmotorer, som Google). Citationstecken används också för att utesluta ord som sammanfaller med boolska operatorer; vill du t.ex. söka i Album efter boken Män kan inte våldtas måste du antingen sätta hela titeln inom citationstecken ("Män kan inte våldtas") eller bara ordet inte, eftersom det också fungerar som en boolesk operator, som utesluter orden som följer efter ordet, och du då inte får någon träff även fast boken finns i katalogen.

Begränsningar och vidaresökningar

I alla bibliotekskataloger och databaser finns möjlighet att begränsa sökningen - till t.ex. språk, utgivningsår, "peer reviewed" articles m.m. Det brukar också finnas möjlighet att göra vidaresökningar, utifrån till ämnesord/subject terms och liknande.