Umeå universitetsbibliotek

Aktuellt

Ny plattform för bibliotekets digitala samlingar

Umeå universitetsbibliotek lanserar nu en ny webbplats för digitaliserat material ur bibliotekets egna samlingar.

Tillfälligt reservationsstopp på böcker under byte av bibliotekssystem

Biblioteket arbetar med att byta till ett nytt bibliotekssystem och bytet kommer att vara färdigt i höst. På grund av detta kommer ett reservationsstopp att göras tills dess att systemet är på plats.