Umeå universitetsbibliotek

Aktuellt

Tillgång till artiklar i Elsevier publicerade efter 1 juli

Avtalet med förlaget Elsevier har inte förnyats, vilket innebär att Elsevier ej längre kommer att ge åtkomst till prenumerationsbaserat innehåll publicerat efter den 30 juni 2018.

Tidskriftslistan byter utseende

Biblioteket byter utseende på tidskriftslistan och därmed förändras även länkningen i databaserna.