Umeå universitetsbibliotek

Aktuellt

Forskningsarkivet blir Avdelningen för arkiv och specialsamlingar

Under våren gjordes en översyn av funktionerna arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek (UmUB) och efter beslut i biblioteksstyrelsen görs nu en organisationsförändring.

Ny plattform för bibliotekets digitala samlingar

Umeå universitetsbibliotek lanserar nu en ny webbplats för digitaliserat material ur bibliotekets egna samlingar.