Umeå universitetsbibliotek

Aktuellt

Ny workshopserie för studenter på masternivå

Let's Write Now är en ny workshop-serie för studenter på masternivå. Syftet är att utveckla sin förmåga i det akademiska skrivandet.