Umeå universitetsbibliotek

Aktuellt

Tillfälligt reservationsstopp på böcker under byte av bibliotekssystem

Biblioteket arbetar med att byta till ett nytt bibliotekssystem och bytet kommer att vara färdigt i höst. På grund av detta kommer ett reservationsstopp att göras 25 juni-17 september.

Ny funktionalitet i DiVA: Personposter

Nu finns funktionen Personposter i DiVA. Syftet med personposter är att knyta samman en författares publikationer i DiVA.