Dagstidningar

Mediearkivet innehåller artiklar i fulltext från dagstidningar (DN, SvD, Aftonbladet m.fl.) och tidskrifter. Artiklar finns inlagda från 1987, men med olika startår för respektive dagstidning och tidskrift. Mediearkivet (Fulltext) Mikrofilmade svenska dagstidningar (T.o.m november 2013) Digitaliserad svensk dagspress från tiden före 1926 Svenska webbtidningar

Library PressDisplay

Library PressDisplay ger tillgång till mer än 2200 svenska och internationella kompletta dagstidningar från 97 länder och på 54 språk. Arkivet är tillgängligt i 60 dagar från utgivningsdagen och är sökbart under land, språk, titel m.m. LibraryPressDisplay

Medicinska biblioteket

Följande tryckta dagstidningar finns att läsa på biblioteket.

 • Dagens medicin
 • Dagens nyheter
 • Norran 
 • Svenska dagbladet
 • Folkbladet
 • Västerbottens-Kuriren

UB Örnsköldsvik

 • Dagens nyheter

Universitetsbiblioteket 

Följande tryckta dagstidningar, sorterade efter land, finns att läsa på biblioteket. Det senaste numret skyltas i tidningsrummet på plan 3. Äldre nummer sparas i de svarta skåpen i tidningsrummet.

Sverige

 • Dagens ETC
 • Dagens industri
 • Dagens nyheter
 • Norran
 • Norrländska socialdemokraten
 • Svenska dagbladet
 • Folkbladet
 • Västerbottens-Kuriren 

Finland

 • Helsingin Sanomat

Tyskland

 • Süddeutsche Zeitung