Peer review (kollegial granskning)

Innan en artikel blir publicerad i en vetenskaplig tidskrift föregås publiceringen vanligen av en ingående granskning som kallas peer review (kollegial granskning). Sakkunniga/experter, dvs andra forskare verksamma inom samma ämnesområde som artikelförfattaren granskar inkomna artiklar och gör en bedömning av artikelns vetenskapliga kvalitet. De värderar metodval för insamling och analys av data, forskarens slutsatser samt vetenskapsteoretiska ansatser. Nästan alla artiklar som blir publicerade i vetenskapliga tidskrifter har genomgått större eller mindre revideringar av artikelförfattaren efter rekommendationer från de sakkunniga.

Peer review-processen


Peer review-processen