Vanliga referenssystem

Harvard

Harvard kallas ibland författar-år-stilen eller parentessystemet. Under Referenser Harvard finns mer information och exempel. APA-stilen är väldigt lik namn-år-stilen. Den synligaste skillnaden är att årtalet sätts inom parentes i referenslistan för APA. Referenser Harvard

Oxford

Oxford kallas även (fot-)not-stilen. Under länken Referenser Oxford finns mer information och exempel. Referenser Oxford

APA

En författare-årtalsvariant som liknar Harvard-stilen. Den synligaste skillnaden är att årtalet sätts inom parentes i referenslistan. Det är också praxis i APA att inte skriva ut sidnummer i källhänvisningarna i den löpande texten (om du inte citerar).
Guide till referenshantering enligt APA (Ersta Sköndal Bräcke Högskola, senast uppdaterad 2017-01-23. Bygger på RödaKorsets Högskolas version)

APA-Lathunden (Göteborgs universitet)

KI:s referensguide för APA

Vancouver

Vancouver används ofta inom medicin. Ett system där varje referens i texten enbart antyds med en siffra inom parentes och referenserna i källförteckningen ordnas i den ordning de kommer i texten. Referensguide för VancouverVancouver (norska) NLM:s manual Citing Medicine

IEEE

Väldigt lik Vancouver. Ingenjörer använder ofta IEEE. IEEE-systemet (Högskolebiblioteket Jönköping)

MLA

MLA liknar Harvardstilen. Författare och sidnummer skrivs ut i den löpande texten (källhänvisningen). Den stora skillnaden gentemot Harvard är att årtalet inte skrivs ut i källhänvisningen. How-to guide: MLA citation style (Concordia Libraries)

Turabian

How-to guide: Turabian citation style (Concordia Libraries)

AMA

Detta är The American Medical Associations stil och används till exempel av den som vill få sina artiklar publicerade i till exempel JAMA. Källhänvisningar i löpande text markeras med en upphöjd siffra och i källförteckningen listas referenserna i nummerordning.AMA Guide (Skapad av Norris Library)

AMA manual of style från Himmelfarb Health Science Library