Skriva referenser

Varför ska du skriva referenser?

  1. När du skriver en rapport eller uppsats ska du tydligt visa vad det är som du inte har tänkt ut själv. Att använda någon annans idéer eller tankar, utan att ange källan, är inte tillåtet. Då kan du anklagas för plagiering. Fusk och plagiat
  2. Genom att hänvisa till andras arbeten ger du stöd och trovärdighet till dina egna idéer.
  3. Utgå alltid från att det finnas ett intresse hos de som läser din text att tränga djupare in i det du skriver om. Då är det till stor hjälp om det finns tydliga hänvisningar till vidare läsning.

Vilket referenssystem ska du välja?

Det finns ett flertal olika sätt att referera och skriva referenslistor (källförteckningar) beroende på vilket referenssystem som används. Ta reda på vilket referenssystem din institution eller det program du läser på använder!

Läs mer om skillnader/likheter mellan olika referenssystem: Vanliga referenssystem