PubMed på en timme

En kort kurs för dig som behöver en snabb introduktion i databasen, så att du kan göra bra sökningar. I slutet av timmen gör vi också ett bevakningskonto i databasen.

Målgrupp

Forskare, lärare och sjukvårdspersonal.

Syfte

Att lära sig grunderna för att använda databasen.

Innehåll

  • Översikt över PubMeds uppbyggnad
  • Enkel sökning i databasen
  • Användning av Filters, Clipboard m.m.

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

onsdag 22 augusti 2018
torsdag 27 september 2018
tisdag 16 oktober 2018
onsdag 28 november 2018
Anmälan och förfrågningar