CINAHL för yrkesverksamma sjuksköterskor

En kurs för dig som behöver söka i CINAHL, databasen med fokus mot omvårdnad. 

Målgrupp

Sjukvårdspersonal, men även intresserade forskare och lärare.

Syfte

Att lära sig databasens funktioner och att fokusera sökningen mot kliniskt material.

Innehåll

  • Översikt över CINAHLS innehåll och uppbyggnad.
  • Sökning i databasen.
  • Användning av Limits, Folders mm.
  • Skapa ett konto i databasen, vilket ger möjlighet att spara sökningar och referenser.

Omfattning

1 tim

Antal deltagare

Minst 5, högst 20 personer

Kostnad

Gratis

Tid och plats

Medicinska bibliotekets undervisningslokal
Medicinska biblioteket (Byggnad 6M)
Norrlands universitetssjukhus

onsdag 12 december 2018 14:00 - 15:00
Anmälan och förfrågningar