Studentuppsatser

Godkända examensarbeten skall registreras och tillhörande fulltext deponeras i DiVA. Om denna registrering är något som du som student gör själv eller om det sker av examinator eller administratör på institutionen kan variera. Efter att en uppsats registrerats och deponerats så måste den godkännas av en DiVA-administratör (i regel examinator) på din institution innan den registrerade posten blir synlig och sökbar i DiVA. Deponerade fulltexter görs tillgängliga publikt om du som student önskar det och/eller om din institution eller fakultet tagit beslut om detta. Under registreringen av examensarbetet anges om fulltexten skall göras tillgänglig eller ej.

Uppsatser i DiVA går dessutom att hitta i Uppsök, Uppsatser.se samt andra söktjänster som Google och Google Scholar, vilket också kan leda till fler läsare och ökad citering. Om en uppsats har en publicerad fulltext så blir även denna PDF sökbar via Google och Google Scholar.

Publicera studentuppsats i DiVA Manual för publicering av studentuppsats

Har du frågor kan du kontakta din institution eller bibliotekets e-publiceringsteam. E-publiceringsteamet