Policy för open access

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Rektor beslutade (2011-12-20) att Open Access-policyn gäller från och med den 1 januari 2012 och tills vidare.

Bakgrund

Umeå universitet verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga utsträckning. Detta i enlighet med Berlindeklarationen om Open Access som SUHF undertecknat och de krav som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer ställer.

Policy

  1. Umeå universitets forskare skall deponera en kopia av alla forskningspubliceringar i Umeå universitets publiceringsdatabas DiVA. Referens till publikationen ska också registreras i DiVA enligt beslut av rektor den 9 september 2006 (Dnr UmU 220-2745-06). Biblioteket kontrollerar rättigheterna och publicerar respektive arbete i enlighet med förlagets policy. I normalfallet inom 6 månader efter originalpubliceringen. För publikationer som inte tillåter parallellpublicering så får arbetet ligga dolt i DiVA för eventuell framtida publicering om förlaget skulle ändra policy och tillåta parallellpublicering.
  2. Umeå universitets forskare rekommenderas att publicera sina forskningsresultat i tidskrifter som tillämpar Open Access.
  3. Avhandlingar (obligatoriskt enl. rektors beslut den 14 januari 2003, Dnr UmU 500-256-03), rapporter och andra forskningspublikationer som primärpubliceras av universitetet skall också skall deponeras i DiVA. Det innebär att också externa författares publikationer läggs i DiVA i de fall publikationen ges ut vid Umeå universitet.
  4. Elektronisk publicering av examensarbeten.
    Examensarbeten producerade vid Umeå universitet skall registreras och deponeras i DiVA. De registrerade uppgifterna (författare, titel, sammanfattning, institution m.m.) blir fritt tillgängliga. Respektive fakultet eller institution kan besluta att även fulltextpublicering ska ske i de fall examensarbetets upphovsman godkänt sådan fulltextpublicering. 

Open Access Policy for scientific publishing at Umeå University (English version)