Rabatter vid open access-publicering

Open access-publicering innebär oftast en publiceringsavgift, en så kallad APC (article processing charge). Forskare vid Umeå universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften via ett antal av universitets avtal, medlemskap eller prenumerationer via Umeå universitetsbibliotek.

Tänk på att:

 • Oftast gäller rabatten bara för korresponderande författare (corresponding author) med affiliering till Umeå universitet
 • Ange Umeå universitet som lärosäte
 • Alltid använda din institutionella e-postadress
 • För vissa avtal måste du själv eller din institution begära att Umeå universitets rabatt tillämpas

Avtal med rabatter:

ACS (American Chemical Society) 2017-2019

Forskare vid Umeå universitet får $1,000 rabatt på publiceringsavgiften eftersom universitetsbiblioteket prenumererar på ”All ACS Publications”. Forskare med eget medlemskap i ACS får ytterligare rabatt.

 • Forskaren måste själv begära att rabatterna dras av från priset
 • Tilläggsavgift för Creative Commons-licens

Om ACS AuthorChoice och publiceringsavgifterACS tidskrifter

Inderscience 2018-2020

Forskare vid Umeå universitet får 20 % rabatt på publiceringsavgiften vid open access-publicering i Inderscience tidskrifter.

 • Forskaren måste själv begära att rabatten dras från priset

Inderscience open access Inderscience tidskrifter

IOP (Institute of Physics) 2017-2019

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad i IOP:s hybridtidskrifter via bibliotekets offset-avtal. Biblioteket står för publiceringskostnaden vilket kommer att dras av från prenumerationskostnaden kommande år. Artiklar som är accepterade för publicering kommer att genomgå en verifiering av tillhörighet till universitetet. Verifieringen kommer att genomföras av Publicering och forskarstöd på biblioteket.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange Umeå universitet som lärosäte och använd alltid din institutionella e-postadress
 • Gäller endast hybridtidskrifter

IOP:s hybrid-tidskifter som ingår i avtaletIOP Publishing Support, Researchers from Sweden

IOS Press 2018-2020

Forskare vid Umeå universitet får en fast rabatterad publiceringsavgift på 1200 EUR vid open access-publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Gäller alla IOS Press tidskrifter

Open Library® – IOS Press’ Open Access option

ISPG (Independent Scholarly Publishers Group) 2016-2018

Forskare vid Umeå universitet får 10 % rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i ISPG:s open access-tidskrifter.

Aktuella tidskrifter:

 • BJPsych Bulletin (tidigare Psychiatric Bulletin, Royal College of Psychiatrists)
 • BJ Psych Open (Royal College of Psychiatrists)
 • Bone and Joint Research (British Editorial Society of Bone and Joint Surgery)
 • CBE Life Sciences Education (American Society for Cell Biology)
 • Endocrine Connections (BioScientifica)
 • ERJ Open Research (European Respiratory Society)
 • European Respiratory Review (European Respiratory Society)
 • G3: Genes/Genomes/Genetics (Genetics Society of America)

Karger 2017-2020

Forskare vid Umeå universitet får 50 % rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i rena open access-tidskrifter ”Full Open Access journals".

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Forskaren måste själv begära att rabatten dras från priset
 • Gäller endast ”Full Open Access journals”

Karger open access

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2018-

Forskare vid Umeå universitet får en rabatterad publiceringsavgift på $1,100 (istället för $1,450) vid open access-publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Forskaren måste själv begära att rabatten dras från priset

PNAS open access

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY READ & PUBLISH (2018-2019)

Nytt avtal – information kommer inom kort.

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) 2017-2019

Umeå universitet är medlem i open access-projektet SCOAP3. Forskare vid Umeå universitet har därmed möjlighet att publicera sina artiklar open access utan kostnad i projektets tidskrifter.

Tidskrifter som ingår i SCOAP3

Springer Compact 2016-2018

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad i Springers hybridtidskrifter, ”Open Choice Journals”. Via bibliotekets avtal är publiceringsavgiften redan betald. Artiklar som är accepterade för publicering kommer att genomgå en verifiering av tillhörighet till universitetet. Verifieringen kommer att genomföras av Publicering och forskarstöd på biblioteket.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange Umeå universitet som lärosäte och använd alltid din institutionella e-postadress
 • Forskaren behåller sin upphovsrätt genom en Creative Commons-licens
 • Artikeltyper som omfattas är: Original Papers, Review Papers, Brief Communications och Continuous Education
 • Gäller endast ”Open Choice Journals”

Tidskrifter som omfattas av avtaletSpringer open access agreement for Swedish authors

TAYLOR & FRANCIS 2018-2020

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad i Taylor & Francis hybridtidskrifter, ”Open Select journals”. Via bibliotekets avtal är publiceringsavgiften redan betald. Artiklar som är accepterade för publicering kommer att genomgå en verifiering av tillhörighet till universitetet. Verifieringen kommer att genomföras av Publicering och forskarstöd på biblioteket.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange Umeå universitet som lärosäte och använd alltid din institutionella e-postadress
 • Författaren ges möjligheten att publicera under CC-BY-licens
 • Avtalet omfattar artikeltyperna Original Papers och Review Papers
 • Gäller endast ”Open Select journals” under år 2018

Taylor & Francis open access