Nyheter

Arkiv nr 200: Författaren Anita Salomonssons arkiv

2017-02-09

Författaren Anita Salomonsson har donerat sitt författararkiv till Forskningsarkivet. I och med detta finns nu 200 personarkiv över norrländska kulturpersonligheter i samlingarna.

Ebrary byter namn till Ebook Central

2017-01-31

Ebokstjänsten Ebrary med mer än 140 000 e-böcker byter namn till Ebook Central. En nyhet är att man inte längre behöver ha ett personligt konto för att ladda ned en bok, göra understrykningar, lägga in bokmärken, skriva ut, etc. Dessa funktioner är nu kopplade till ens personliga Umu-id.

30 000 sidor med lokala nyheter fritt tillgängliga!

2016-12-12

”Till allmänhetens kännedom varder härigenom meddeladt…” Nu har Umeå universitetsbibliotek digitaliserat Västerbottens läns kungörelser för åren 1896-1925. Det är ett mycket omfattande material på omkring 1000 sidor per år som i och med detta görs fritt tillgängligt för allmänheten.

Registrering av publikationer i DiVA inför årsredovisningen 2016

2016-12-07

Inför årsredovisningen 2016 kommer publikationer i Diva (Digitala vetenskapliga arkivet) att fungera som underlag för bibliometriska beräkningar. För att underlaget ska bli korrekt måste därför alla vid Umeå universitet registrera sina publikationer i Diva innan årsskiftet. 

Bibliotekets webbplats mobilanpassad

2016-10-26

Umeå universitetsbiblioteks webbplats är nu anpassad för att underlätta användningen på mindre mobila enheter, som t.ex. smarta telefoner och surfplattor.

Sidor