Tillfälligt reservationsstopp på böcker under byte av bibliotekssystem

Biblioteket arbetar med att byta till ett nytt bibliotekssystem och bytet kommer att vara färdigt i höst. På grund av detta kommer ett reservationsstopp att göras 25 juni-17 september.

Reservationsstoppet innebär att man inte kan köa på utlånade böcker under denna period. Vi ber om överseende för de problem som kan tänkas uppkomma och hoppas kunna återgå till ordinarie och ännu bättre service så snart det nya systemet installerats.