Geodata via karttjänsten GET

Via karttjänsten GET har alla anställda och studenter gratis tillgång till en enorm mängd geodata, som kan användas både i forskning och undervisning.

GET är en fri webbtjänst för universitet och högskolor som tillhandahåller geodata från många olika myndigheters egna databaser. Förutom kartor, flygbilder och laserdata från Lantmäteriet så innehåller GET nu sjökort från Sjöfartsverket, data om berg och jord från Sveriges geologiska undersökning och befolkningsstatistik från SCB. Trafikrelaterad data nås via Trafikverkets tjänst Lastkajen.

Mer info