Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

december 2017

14 december 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
I denna kortkurs presenteras två resurser för att mäta vetenskapliga tidskrifters genomslagskraft. Journal Citation Reports (JCR) och SCImago Journal Rank (SJR).

15 december 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
I denna kortkurs jämförs några grundfunktioner i referenshanteringsprogrammen EndNoteX7, EndNote Online, Mendeley och Zotero.

21 december 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

januari 2018

11 januari 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

Sidor