Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

april 2018

9 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
Kursen ger en inblick i begreppet EBM samt struktur och innehåll för databaserna Cochrane Library, PubMed Clinical queries, Best Practice och Joanna Briggs.

10 april 09.30 - 10.30

Kurs/utbildning
Drop in - studieteknik

10 april 13.00 - 15.30

Kurs/utbildning
This workshop is part of the series ""Write grow glow: A workshop series for PhD students".

10 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs för dig som behöver komma i gång med databasen PubMed.  

11 april 10.00 - 11.00

Kurs/utbildning

11 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
Genomgång av databaser och e-tidskrifter som landstingsanställda har tillgång till. Kursen ger en inblick i dessa resurser.

12 april 09.00 - 11.00

Kurs/utbildning
Kursen ger en djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner. Vi visar möjligheter och verktyg att göra din sökning mer tidseffektiv.

12 april 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

12 april 14.00 - 15.00

Kurs/utbildning
En kurs för dig som behöver en introduktion till CINAHL, databasen med fokus mot omvårdnad.

17 april 09.30 - 10.30

Kurs/utbildning
Drop in - studieteknik

Sidor