Kalendarium

I kalendariet hittar du information om vad som händer i biblioteket, t.ex. kurser, evenemang och föreläsningar. Välkommen!

februari 2018

12 februari 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Tips och konkreta strategier för att lyckas med studierna. Teman som tas upp under föreläsningen är bl.a. planering och olika läs- och anteckningstekniker.

13 februari 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen behandlar hur du genom att använda metoden "kritisk läsning" snabbt kan få ut det viktigaste i en vetenskaplig text.

15 februari 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Den här föreläsningen förklarar hur du effektivt kan anteckna i olika situationer och göra anteckningarna lättare att läsa.

15 februari 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

20 februari 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen innehåller vad som vanligtvis inkluderas i olika delar av uppsatsen.

20 februari 13.00 - 15.00

Kurs/utbildning
Kursen ger en djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner. Vi visar möjligheter och verktyg att göra din sökning mer tidseffektiv.

21 februari 08.30 - 12.00

Kurs/utbildning
En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Kostnad 557:-

21 februari 13.00 - 14.00

Kurs/utbildning

22 februari 12.15 - 13.00

Kurs/utbildning
Föreläsningen redogör för skillnaderna mellan att citera, sammanfatta och parafrasera och visar under vilka omständigheter var och en är användbar.

22 februari 14.00 - 16.00

Kurs/utbildning
Drop in: akademiskt skrivande, studieteknik, muntlig presentation, informationssökning och referenshantering. 

Sidor