Kalendarium - föreläsningar

september 2017

22 september 12.00 - 13.00

Föreläsning
En representant från förlaget McGraw-Hill presenterar tjänsten AccessMedicine. Vegetarisk lunchmacka och kaffe/te ingår.

oktober 2017

10 oktober 13.00 - 15.30

Föreläsning
A workshop to give tips on how to construct an argument and then use evidence to support it.

15 oktober 11.15 - 12.00

Föreläsning
Föreläsning av Konstvetare Esa K. Marttila föreläser - Finsk konsthistoria under 100 år.

november 2017

12 november 11.15 - 12.00

Föreläsning
Föreläning med konstnär Tomas Colbengtson - Samisk kultur och historia.

14 november 13.00 - 15.30

Föreläsning
A workshop for sharpening your paraphrasing skills.

28 november 13.00 - 15.30

Föreläsning
A workshop to help you to write an effective paragraph.

december 2017

3 december 11.15 - 12.00

Föreläsning
Föreläsning av Bibliotekarie Niklas Åkerlund - Ur teckningslärarens boksamling.