Vad är viktigast i en vetenskaplig text?

Datum: 
tisdag 13 februari 2018 12:15 - 13:00
Plats: 
Balkongen, Umeå UB

Föreläsningen behandlar hur du genom att använda metoden "kritisk läsning" snabbt kan få ut det viktigaste i en vetenskaplig text.

Kritisk läsning innebär även att du kan skilja mellan fakta och åsikter, men också att du kan undersöka vilket stöd som presenteras för påståenden i texter. Samtidigt måste du också vara medveten om dina egna antaganden om texten du läser.

Föreläsningen ingår i föreläsningsserien "Bli vän med skrivprocessen":

Mer information

 

 

 

 

Evenemangstyp: