Medicinska biblioteket (MB)

Medicinska biblioteket är ett av de fyra bibliotek som tillsammans utgör Umeå universitetsbibliotek. Biblioteket återfinns på Norrlands universitetssjukhus och här finns böcker, tidskrifter och andra medicinska resurser främst inom ämnesområdena medicin, odontologi, omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. MB vänder sig i första hand till studenter och personal vid den medicinska fakulteten och Västerbottens läns landsting men är även öppet för patienter och allmänhet. I bibliotekets ljusa och öppna lokaler finns många läsplatser och datorarbetsplatser samt tio bokningsbara grupprum.

Avdelningen ansvarar för:

  • Urval, uppbyggnad, utveckling och tillgängliggörande av Medicinska bibliotekets samlingar i tryckt och elektronisk form.
  • Kurslitteraturen för kurser inom medicinska fakulteten.
  • Användarundervisning och institutions-/klinikkontakter inom den medicinska fakulteten och landstinget i Västerbotten.
  • Lokal låneverksamhet, fjärrlån och passtjänstgöring för MB.
  • Utformning av och service i Medicinska bibliotekets lokaler.
  • Publika datormiljön vid MB.

Avdelningschef
Telefon:
090 - 786 88 12
Personal på Medicinska biblioteket