Forskningsarkivet

Forskningsarkivet är sedan 1997 en del av Umeå universitetsbibliotek. Lokalerna återfinns en trappa upp på plan 3 i Universitetsbiblioteket.

Forskningsarkivet är inriktat på arkivförsörjning via moderna medier. Vi förvärvar och tillhandahåller arkivhandlingar och arkivförteckningar, arkiv- och forskningsdatabaser, ombesörjer huvuddelen av universitetets fjärrlån av arkivalier samt ansvarar för universitetets handskriftssamling. Forskningsarkivet samordnar digitaliseringsverksamheten vid biblioteket och medverkar dessutom i metodutveckling och undervisning.

Avdelningschef
Telefon:
090 - 786 66 44
Personal på Forskningsarkivet