Publicering och forskarstöd

Teamet för publicering och forskarstöd arbetar med UmU:s publiceringsdatabas DIVA, open access, publiceringsfrågor och bibliometriska analyser. Kontakta oss gärna via diva@ub.umu.se.

Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
E-post:
Telefon:
090 786 60 32
Bibliotekarie , Medicinska biblioteket
E-post:
Telefon:
090 - 786 88 08
1:e bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
E-post:
Telefon:
090 - 786 62 04
Bibliotekarie , Media, Vetenskaplig kommunikation
E-post:
Telefon:
090 - 786 91 82
Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
E-post:
Telefon:
090 - 786 64 91
Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
E-post:
Telefon:
090 - 786 77 85
Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
E-post:
Telefon:
090 - 786 62 45
Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
 (Tjänstledig tom 180731)
E-post:
Telefon:
090 - 786 60 62
Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
 (Tjänstledig tom 2018-08-03)
E-post:
Telefon:
090 - 786 56 39
Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
 (Tjänstledig tom 2018-08-31)
E-post:
Telefon:
090 - 786 61 94

Bibliometri

Bibliometriker , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 68 71
Bibliotekarie , Vetenskaplig kommunikation
Telefon:
090 - 786 62 45