Umeå University Library

News from the Library

AccessEngineering (trial)

It is now possible to test a McGraw-Hill reference work in engineering, biomedicine, chemistry and electronics.

Locking of DiVA posts

Från och med 2017-12-04 kommer poster i DiVA som granskats bibliografiskt och godkänts av universitetsbibliotekets personal att låsas för vidare redigering.