Impact factors

Journal Citation Reports (JCR) innehåller information om vetenskapliga tidskrifters ”impact factor”, ranking, citeringsfrekvens och andra värden, både totalt och inom ca 200 olika ämnesområden. Journal Citation Reports

Scopus Journal Analyzer använder indikatorerna SJR och SNIP.
Scopus Journal Analyzer

SCImago Journal & Country Rank, tidskrifts - och landsranking. Bygger på data från Scopus. Använder en metod som liknar Googles pagerank. Utvecklat av SCImago, en forskningsgrupp från University of Granada, Spanien.
SCImago Journal & Country Rank

Eigenfactor rankar förutom vetenskapliga tidskrifter inom naturvetenskap och samhällsvetenskap också tidningar, populärvetenskapliga tidskrifter och doktorsavhandlingar. Rankningen bygger på antagandet att tidskrifter betraktas som inflytelserika om de citeras i andra inflytelserika tidskrifter. Eigenfactor

Norska listan (Database for statistikk om høgre utdanning (DBH))
Publiseringskanaler

ERIH - European Reference Index for the Humanities
ERIH revised lists Google Scholar Metrics

Ulrichsweb Ulrichsweb is a source of detailed information on more than 300,000 periodicals