Om Småtrycket

Vad är Småtryck?

Biblioteket får genom de s.k. pliktleveranserna, som svenska tryckerier är skyldiga att lämna, ett material som inte faller inom de vanliga kategorierna böcker och tidskrifter. Materialet kallas småtryck, även om vissa trycksaker kan vara ganska stora. Biblioteket sparar inte allt utan behåller visst rikstäckande material, och sådant som rör de fyra nordligaste länen. Småtrycket speglar utvecklingen av det svenska samhället och är ett viktigt källmaterial inom framförallt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Vardagstrycket på Kungliga biblioteket (KB)

Sveriges nationalbibliotek (KB) gör däremot inget urval utan så gott som allt material sparas. Det återfinns i LIBRIS och Regina, men du kan också vända dig direkt till KB för att få sökhjälp. Även om vardagstrycket i regel måste studeras på plats kan det vara av intresse att få klarhet i vad som finns inför ett besök. Digitalisering av delar av materialet är också möjlig. För den intresserade finns en blogg om vardagstrycket. Här kan du fördjupa dig i och diskutera samlingen! Söka material eller kontakta KB

Vad finns i småtryckssamlingen vid Universitetsbiblioteket?

I samlingen finns tryck i huvudsak från 1975 och framåt. Detta är sökbart i bibliotekets söktjänst. UB har även en samling med äldre småtryck.

Exempel på kategorier

 • Almanackor
 • Föreningars, institutioners, organisationers och politiska partiers:
  • årsberättelser
  • stadgar
  • program
  • medlemsförteckningar
  • kongresstryck (fackligt och politiskt)
  • verksamhetsplaner
 • Företagskataloger
 • Kommuner och landsting
  • handlingar och protokoll
 • Konstkataloger
 • Taxeringskalendrar
 • Teater-, konsert- och filmprogram
 • Turistbroschyrer
 • Utställningskataloger (ej numrerade serier)

I småtrycket finns även följande kategorier lokala tidskrifter från de fyra nordligaste länen: - idrottsblad - fackliga organisationers och arbetsgivarorganisationers tidskrifter - politiska tidskrifter På några avdelningar finns även monografier, t ex kortare presentationer av en organisation.

Hur är småtrycket uppställt?

Materialet är uppställt på utgivarens namn och är systematiskt (ämnesvis) ordnat enligt SAB (klassifikationssystem för svenska bibliotek) i modifierad form. Samlingen är placerad i ett magasin som du når via kursbiblioteket. Följ skyltarna.

Beställning och lån

Småtryck får inte lånas hem, men du kan själv hämta materialet i småtryckssamlingen och läsa vid någon av läsplatserna som finns där. Fråga gärna personal i informationsdiskarna om du behöver en liten introduktion för att hitta det du söker. För att få en översiktlig uppfattning om vad samlingen innehåller kan du söka i bibliotekets söktjänst.

Material från småtryckssamlingen lånas ej ut som fjärrlån.

Äldre småtryck

UB har även en samling med äldre småtryck - Okat. Småtryck - som innehåller tryck fram till 1975. Denna samling kan inte sökas i bibliotekets söktjänst. Inget nytt förs hit, vilket innebär att äldre småtryck som tillkommer genom gåvor sorteras in i den nya samlingen. Av praktiska skäl har även en del tryck från äldre Okat. Småtryck flyttats över till den nya samlingen. Detta gäller t ex verksamhetsberättelser.

Den äldre samlingen skiljer sig både innehållsmässigt och när det gäller uppställning från den nya samlingen.

Samlingen innehåller många små monografier från tidigt 1900-tal, även sådana som är tryckta i Finland och är på svenska.

Varje tryck är klassificerat enligt SAB-systemet. För att hitta i det äldre småtrycket kan man använda sig av den arbetskatalog som finns i anslutning till samlingen.