Småtrycket

A. Bok- och biblioteksväsen

Arkiv Bibliotek Förlag Övrigt

B. Allmänt och blandat

Allmänna museer Ordenssällskap Radio och TV Tidnings- och tidskriftsväsen Övrigt

C. Religion

Kristna samfund Svenska kyrkan Övrigt

D. Filosofi och psykologi

Filosofi och psykologi

E. Uppfostran och undervisning

Folkhögskolor, specialskolor Högskolor Övrigt

F. Språkvetenskap

Språkvetenskap

G. Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap

I. Konst, musik, teater och film

Film Konst: institutioner Konst: konstnärer Musik Teater

J. Arkeologi

Arkeologi

K. Historia

Historia

L. Biografi med genealogi

Biografi med genealogi

M. Etnografi, socialantropologi och etnologi

Etnografi, socialantropologi och etnologi

N. Geografi

Övrigt

O. Samhälls- och rättsvetenskap

Arbetsgivareorganisationer Arbetslöshetskassor Fackliga organisationer Försäkring Handikapporganisationer Politiska partier Övrigt

P. Teknik, industri och kommunikationer

Transportmedel och kommunikationer Övrigt

Q. Ekonomi och näringsväsen

Företagskataloger Jakt och fiske Lantbruk och trädgårdsskötsel Skogsbruk Övrigt

R. Idrott, lek och spel

Idrott, lek och spel

S. Militärväsen

Militärväsen

T. Matematik

Matematik

U. Naturvetenskap

Almanackor Övrigt

V. Medicin

Medicin