Sigrid och John Kahles boksamling

Umeå universitetsbibliotek har av författaren och journalisten Sigrid Kahle förvärvat den boksamling som hon och hennes man John Kahle byggt upp sedan sent 1940-tal. I boksamlingen på ca 8000 volymer finns tysk, fransk och annan skönlitteratur och en unik orientalisk samling av arabica, islamica, orientalica med fokus på Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Indien, Mellersta Östern och Afrika. Ämnestonvikten ligger på det muslimska och orientaliska kulturområdet, men även på områden som statskunskap och internationell politik.

Sigrid Kahle är dotter till Henrik Samuel (H.S.) Nyberg, orientalist och professor vid Uppsala universitet 1931-1956, tillika ledamot i Svenska Akademien. Sigrid gifte sig 1951 med John Kahle. John var son till den framstående tyske språkforskaren Paul Kahle vars mest betydande forskarinsatser gällde den hebreiska bibeltextens historia, han var även nära vän och kollega till H.S. Nyberg. John Kahle kom efter andra världskrigets slut att träda i tjänst i den då av de västallierade upprättade utrikesförvaltningen för Västtyskland. Som diplomatfamilj var paret Kahle stationerade inom den islamskdominerande kulturen på två kontinenter, Asien och Afrika.

Umeå universitetsbibliotek erhöll ekonomiskt stöd från Kempestiftelserna och Riksbankens Jubileumsfond för att förvärva samlingen. Sigrid Kahle överlämnade officiellt sin boksamling vid en ceremoni i Umeå UB den 26 oktober 2006.

Söksträngen ”Sigrid och John Kahles boksamling” är sökbar i både den nationella katalogen Libris och vår lokala katalog.