Professor Olof Östergrens boksamling

På Universitetsbiblioteket finns en specialsamling om ca 25 000 titlar som tillhört professor Olof Östergren (1874-1963), Uppsala. Samlingen har tonvikten på språkvetenskap men innehåller också mycket inom andra ämnesområden, såväl svenskt som utländskt, från alla århundraden alltifrån boktryckarkonstens barndom på 1400-talet. Samlingen avslutades 1956. Katalogen över samlingen är numera digitaliserad och sökbar via vår webb. Böckerna i Östergrensamlingen är ej till hemlån.

Universitetsbiblioteket kunde förvärva denna samling med en donation från Stiftelsen Seth M. Kempes Minne. Sök i Östergrensamlingen

Sökhjälp

Östergrens lappkatalog är en boksamlares katalog, inte en bibliotekskatalog. Hans katalog är uppbyggd för att passa hans boksamlarintresse. På korten finner man uppgifter om var han köpt böckerna och hur mycket han betalt för dem; ibland finns också anteckningar om tidigare ägare.

Sök på författarens efternamn eller, om författaren är okänd, på första ordet i titeln (till vilket även bestämd eller obestämd artikel räknas). Även personliga utgivare och institutioner förekommer ofta som uppslagsord, vanligen utan hänvisning till titeln. Vidare förekommer som uppslagsord namn på medarbetare, översättare, pseudonymer och förlag, dessa i regel med hänvisning till titeln. Det förekommer samlingsrubriker, t ex ABC-böcker, Almanach(a), Biblia, Festskrifter, Kartor, Kataloger, Minnesskrift, Psalmböcker.

Siffror söks så här 2=två, 17 = sjutton, 1980=nittonhundraåttio osv.

Sorteringsfrågor

Katalogen är alfabetiserad bokstav för bokstav enligt följande exempel:

A compendious?
Acresl, Johan Gustaf
A graphic?

Att beställa

Böckerna i Östergrensamlingen är ej till hemlån men kan reserveras som läsesalslån i 14 dagar.

  • Ett verk som hittats i katalogen kan beställas fram ur bibliotekets magasin genom att klicka på knappen Beställ på söksidan.
  • Ett beställningsformulär visas. Obligatoriska uppgifter i formuläret är markerade med asterisk.
  • Raden Volym/häfte fylls i vid beställning av enskilda volymer, årgångar, häften osv av ett flerbandsverk eller en seriell publikation.
  • Upplaga fylls i om katalogbilden för det önskade arbetet innehåller flera upplagor.
  • När man klickat OK hamnar beställningen i en Beställningskorg på söksidan. Vid behov kan man redigera beställningen genom att klicka på det länkade bildnumret. När önskat antal beställningar förts till beställningskorgen klickar man på Skicka beställning.

Avhämtning och framtagningstider

Vi meddelar dig när boken finns att hämta. Observera att det kan ta tid att göra i ordning detta material varför du kan få vänta till följande vardag eller längre. Under kvällar och helger görs inga hämtningar ur specialsamlingarna.