Inkunabler

Ordet inkunabel kommer från latinet ("vagga", "ursprung") och betecknar i dag de tryckta böcker som härstammar från boktryckarkonstens första decennier, ca 1450-1500. Under denna första tid liknar den tryckta boken i mycket den medeltida handskriften, t.ex. saknas ofta uppgifter om upphov och titel.

Under inkunabelperioden beräknas över 40 000 titlar ha tryckts i fler än tre miljoner exemplar. Av dessa utgörs drygt 8000 av Bibelutgåvor. Dessutom tillkommer också ettblads- och småtryck av olika slag. Det är alltså en omfattande produktion, som möjliggjordes av boktryckarkonstens snabba spridning. Omkring år 1500 fanns boktryckerier i nästintill alla Europas länder.

Vid Umeå universitetsbibliotek finns i dag 7 inkunabler (se förteckning nedan). De flesta av dem har kommit till biblioteket genom förvärvet av prof. Olof Östergrens boksamling 1968. Liksom större delen av det tidiga trycket är språket latin och de behandlade ämnena i huvudsak teologi. Två av inkunablerna utgörs exempelvis av verk av cistercienserordens grundare, Bernhard av Clairvaux (död 1153), Ink. 6 och 7. Undantagen från teologi bland Umeå universitetsbiblioteks inkunabler utgörs av Strabons Geographia (Ink. 3), en av de mest kända och tidiga geografiska beskrivningarna av den kända världen, och Claudianus Opera (Ink. 5). Bokbanden för Umeå universitetsbiblioteks inkunabler har nästan alla tillkommit vid en senare tidpunkt än bokbladen. Samtida, eller åtminstone nära samtida, är dock bandet för Ink. 4, där bandet utgörs av ett pergamentomslag med noter, och bandet för Ink. 7, som består av tjocka träpärmar.

Inkunabler betraktas idag som sällsynta. De inkunabler som finns på olika bibliotek kan sökas i exempelvis den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS eller den internationella British Library Incunabula Short Title Catalogue. LIBRIS British Librarys Incunabula Short Title Catalogue

Förteckning

Ink. Referens
1 Augustinus, Aurelius, Augustinus super Johannem. Basileae: 1485. 406 s. Proveniens: O. Östergren
2 Biblia latina. Nuremberg: Caspar Hochfeder, [not after 1493]. 401 bl. Proveniens: O. Östergren
3 Strabon, Geographia., [Tarvisii]: 1480. 637 s. Proveniens: O. Östergren
4 Augustinus, Aurelius, Opuscula. Strassburg: Martin Flach, 1491. 253 bl. Proveniens: O. Östergren
5 Claudianus, Opera. Ed: Thaddaeus Ugoletus. Parma: Angelus Ugoletus, 1493. Proveniens: O. Östergren
6 Bernhard av Clairvaux, De consideratione. Add: De conflictu civitatis Babylon et Jerusalem [Pseudo- Bernardus (GW)]. Liber Cypriani de duodecim abusionum gradibus [Pseudo- Aurelius Augustinus (GW)]. Augsburg: Anton Sorg, 1475-1477. Proveniens: O. Östergren
7 Bernard av Clairvaux, Sermones beati bernardi abbatis clareauallis incipiunt feliciter. Speyer: Peter Drach, 1482. 306 bl. Proveniens: Sundsvalls stadsbibliotek