Granlundsamlingen

Jacob Niclas Granlund föddes i Piteå församling 1818, blev docent i matematik vid Uppsala universitet och var adjunkt vid Lunds universitet fram till sin död 1859. Granlunds bibliotek donerades först till Piteå läroverk och sedan till Umeå universitetsbibliotek 1972.

Boksamlingen består av cirka 1000 volymer, varav de flesta är tryckta under 1600-, 1700- och 1800-talen. Några böcker är från 1500-talet. Den granlundska samlingen består till hälften av litteratur om matematik. Övriga större ämnesgrupper är antika författare, naturvetenskap, historia, filosofi och religion.

En katalog över boksamlingen har sammanställts av Hans Lindahl i form av en C-uppsats i idéhistoria 1975.

Böckerna är ej till hemlån.