Äldre alfabetiska katalogen

Äldre alfabetiska katalogen är Umeå universitetsbiblioteks gamla alfabetiska kortkatalog och innehåller material som inte finns i bibliotekets söktjänst. Den representerar svenskt och utländskt material från före 1975. Materialet står inte samlat utan finns både i öppna hyllor och i slutet magasin. Sök i Äldre alfabetiska katalogen

Beställning

 • Ett verk som hittats i Äldre alfabetiska katalogen beställs genom att klicka på knappen Beställ på söksidan.
 • Ett beställningsformulär visas. Obligatoriska uppgifter i formuläret är markerade med asterisk.
 • Raden Volym/häfte fylls i vid beställning av enskilda volymer, årgångar, häften osv av ett flerbandsverk eller en seriell publikation.
 • Upplaga fylls i om katalogbilden för det önskade arbetet innehåller flera upplagor.
 • När man klickat OK hamnar beställningen i en Beställningskorg på söksidan. Vid behov kan man redigera beställningen genom att klicka på det länkade bildnumret. När önskat antal beställningar förts till beställningskorgen klickar man på Skicka beställning (knappen "Skriv ut" gäller för utskrift på egen skrivare).

Regler för hemlån

 • Böcker tryckta efter 1920 kan normalt lånas hem som vanligt. Eventuellt kan de behöva katalogiseras innan de går att låna.
 • Verk tryckta före 1920 samt tidskrifter och annan periodisk litteratur är ej till hemlån. Även annat material kan beroende av kondition, format etc vara undantaget från hemlån.

Avhämtning och framtagningstider

 • Sedan beställningen är gjord sker all lånehantering manuellt. Man får inte via nätet något besked om att en bok eventuellt är utlånad eller förkommen utan får veta detta vid avhämtningstillfället.
 • Beställt material kan hämtas i lånehallen från kl. 10.00 dagen efter beställning.
 • OBS! Under kvällstid och helger hämtas inga beställningar.

Sökhjälp

 • Katalogen är alfabetiskt ordnad efter författare om sådan finns, annars efter titel eller institution. Verk som saknar enskild författare eller har fler än tre författare söks på sin titel. Periodiska skrifter söks ofta på utgivande institution. Om enskild författare finns kan man inte söka på titel - man får gå in och bläddra bland författarens arbeten.
 • Inga kombinationssökningar kan göras, ej heller ämnessökningar.
 • Titlar söks på det första substantivet i nominativ taget ur verkets titel: Adress-calender (Stockholms adress-calender ).
 • Endast vart tionde (med vissa undantag) uppslag i katalogen är indexerat. Det sökta arbetet kanske finns någonstans mellan indexlistans uppslag. T ex ger en sökning på "Gabrielsson, Håkan" ingen direkt träff utan man får bläddra sig från den indexpunkt som ligger närmast det sökta namnet.
 • Bläddring bakåt och framåt sker med hjälp av knapparna överst på svarssidan.

Sorteringsfrågor - att tänka på vid bläddring

 • Dansk/norskt ae sökes som ä, dansk/norskt aa som å och tyskt oe som ö (Goethe)
 • Siffror som ingår i titlar utläses och sökes som bokstäver (18 > aderton )
 • Inom ett huvuduppslag (ett författarnamn eller titeluppslag)som innefattar flera titlar är sorteringen strikt alfabetisk. Under Viktor Rydberg kommer alltså Den siste atenaren för Singoalla . Denna strikta alfabetiseringsprincip innebär också att under uppslaget "Journal" ligger inte The British journal ... och British journal ... samsorterade.
 • Stavningsdifferenser avspeglas i allmänhet i indexlistan. Titlar som börjar med Hvad resp Vad ligger inte tillsammans, inte heller Bref resp Brev . Av praktiska skäl har dock t ex uppslagen Beskrifning och Beskrivning samsorterats liksom "son-namn" med ett resp två s samt qu, qv och qw i "qvist-namnen". Skiftande praxis genom åren gör det svårt att här ange exakta regler - man får pröva sig fram.