Vad är EDC?

EDC står för European Documentation Centre. Umeå universitets EDC är ett av elva EDC i Sverige. Centrets uppgift är att främja och utveckla studier inom den europeiska integrationens område samt göra informationen om EU och dess politik tillgänglig för allmänheten. Verksamheten bedrivs i Umeå universitetsbiblioteks regi och allt EDC-material är sökbart i bibliotekets söktjänst. Som EDC-bibliotek erhåller vi de viktigaste publikationerna som ges ut av EU:s institutioner. Varje EDC har dessutom gratis tillgång till de flesta av EU:s egna databaser.