EU

Lagstiftning

Eur-Lex EU:s databas som ger möjlighet att söka på all lagstiftning och alla rättsfall som finns digitalt lagrade.

Legislative Observatory Ger möjlighet att följa ett lagstiftningsärendes gång. Beslutsgången för enskilda frågor kan följas. Sammanfattningar finns för många av lagstiftningsdokumenten.

N-Lex  Gemensam portal för sökning i medlemsländernas nationella lagstiftning.

Allmän information

EU-information - Sveriges riksdag Europa - Officiell EU-webbplats

Statistik

Eurostat

SCB SCB:s guide till Eurostat.

Kontakt

Magnus Olsson