Sökhjälp och ämnesguider

Här hittar du guider för sökning inom särskilda ämnesområden och utbildningar, instruktionsfilmer för sökning i databaser och mer generella råd och tips för hur man söker i databaser.

Ämnesguider

I guiderna har vi lyft fram databaser, uppslagsverk, tidskrifter m.m. som är särskilt användbara inom ett visst ämne. Här finns också information om vilken bibliotekarie du kan vända dig till för att få mer hjälp. Arkitektur, design och konst BiologiEU Farmaciutbildningar Företagsekonomi Historia och idéhistoria Idrott, hälsa och fysisk aktivitet Kartor Lärarutbildningar Medicin Odontologi Offentligt tryck Omvårdnad Polisutbildningen Public Health (På engelska) RehabiliteringRyska Socialt arbete

Instruktioner till databaser

Klicka på ikonen Information i bibliotekets databaslista för instruktioner och guider till respektive databas. Artiklar och databaser

Sökteknik

Mer generella principer och tips för sökning i databaser: Sökteknik

Lathund litteraturöversikt

För dig som ska skriva kandidat-, magister- eller masteruppsats eller doktorsavhandling.Lathund för att hitta tidigare forskning till litteraturöversikt