Utredningar

Utredningar publiceras i de två rapportserierna, SOU - Statens offentliga utredningar och Ds - Departementsserien. Där presenteras utredningar och förslag som utarbetats av de kommittéer som regeringen har tillsatt. Utredningarna ingår som en del i lagstiftningsprocessen.

SOU och Ds i elektronisk form

Ds finns i fulltext från år 2000 och framåt, från 1990-talet finns endast vissa i elektronisk form. SOU finns elektroniskt från 1922 och framåt (luckor finns) . Linköpings universitetsbibliotek har skapat en söksida där fritextsökning i SOU:er är möjligt. Sök SOU:er (Linköpings universitetsbibliotek)

Bläddra bland SOU:er (KB)

I de flesta fall finns länkar till fulltexten via bibliotekets söktjänst. Enklast söks de enligt denna modell:

statens offentliga utredningar 2006 26

Referensexemplar SOU och Ds i tryckt form finns i juridiksamlingen. Till utlån finns de direkt vid trappan när man kommer ner i bibliotekets magasin.